ตรวจสอบสถานะการสมัคร / อับโหลดสลิป / ทำแบบทดสอบติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 038-535481,038-535485


www.sl.ac.th | facebook