โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

ข้อมูลนักเรียน

1.

  
  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

        

8.

               

9.


   

10.


   

11.

12.

   

12.

ท่านสามารถชำระค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ได้ 2 ช่องทาง

1. โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 201-1-30991-3 ชื่อบัญชี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สาขา ฉะเชิงเทรา

2. ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด


**** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล ***