อาหารกลางวันนักเรียน

วัน / เดือน /ปีรายการอาหารของหวาน
5 เม.ย. 64

ข้าวหมูแดง ต้มจืดฟัก

เบเกอรี่

6 เม.ย. 64

7 เม.ย. 64

บะหมี่น้ำหมู

เฉาก๊วยน้ำเชื่่อม

8 เม.ย. 64

9 เม.ย. 64

10 เม.ย. 64

11 เม.ย. 64

*** หมายเหตุ รายการอาหารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม