กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558

test1

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-09.00 ลงทะเบียน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ(เวที)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : test ปี 58


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep