กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2558

ประดิษฐ์หน้าพระทรงเครื่องศิราภรณ์

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
8.30-17.00  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน


แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep