กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก


แผนงาน : 401งานบริหารแผนกปกครอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกปกครอง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep