กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก


แผนงาน : 401งานบริหารแผนกปกครอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกปกครอง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep