กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

-รับสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
-ประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง
-จัดคูหาเลือกตั้ง
-สรุปผลการเลือกตั้ง
-แต่งตั้งคณะกรรมการ

-จัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
- 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 408งานสภานักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep