กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

สิ้นสุด 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7)

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสภานักเรียน
-ดำเนินการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

-สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7)
- 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 408งานสภานักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep