กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-12.00 นักเรียน อ.1- ป.3 ชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด)  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เทควันโด


แผนงาน : 307 งานสอนเสริม

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep