กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน


แผนงาน : 411งานกีฬา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep