กำหนดการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 1/2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.20 คณะกรรมการเริ่มประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ห้องประชุม Honorat อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การประชุมกลุ่มสาระฯ


แผนงาน : 301.5 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep