กำหนดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2558

นักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-10.00 นักเรียน ป.2-ป.6 สอบวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
10.30-12.00 นักเรียน ป.2-ป.6 สอบวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
13.00-14.30 นักเรียน ม.1-3 สอบวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
15.00-16.30 นักเรียน ม.1-3 สอบวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก

รายการกำหนดการของขั้นตอน

นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก
- นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันแรก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันสุดท้าย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 303 งานวัดและประเมินผล

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep