กำหนดการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : แต่งตั้งคณะกรรมการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)

แผนงาน : 208 งานตรวจสอบการเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep