กำหนดการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-10.00 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ขั้นวางแผน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่ายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ขั้นวางแผน
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)

แผนงาน : 500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep