กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน


แผนงาน : 405งานสวัสดิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep