กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558

3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน


แผนงาน : 607 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep