กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก

-จัดทำรายชื่อนักดนตรีและนักแสดง
-จัดทำตารางฝึกซ้อมดนตรีและการแสดง
-จัดทำปฏิทินการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ
-จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก
- 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรี KCC Music Festival (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 409งานดนตรีและการแสดง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep