กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

คณะครูฝ่ายปฐมวัยรับเกียรติบัตร

สถานที่ อาคารเซราฟิน

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-08.30 เริ่มกิจกรรม  อาคารเซราฟิน
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน


แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep