กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ครูฝ่ายปฐมวัย จัดทำสมุดบัญชีรายชื่อประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย.2558

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-14.30 เริ่มการจัดทำ  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก


แผนงาน : 603 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep