กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 เริ่มการประชุม  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมงานประกันคุณภาพ


แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep