กำหนดการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (เดือนที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.20-08.00 นักเรียน ป.1-3 เริ่มอ่านภาษาไทยกับคุณครูประจำชั้นของตนเอง  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน


แผนงาน : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep