กำหนดการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

นักเรียน ม.1-3 เรียนชมรม

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.00-12.50 นักเรียน ม.1-3 เรียนชมรมในคาบเรียนที่ 4  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ชมรม


แผนงาน : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep