กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

ศึกษาดูงาน/อบรม

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ศึกษาดูงาน/อบรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ศึกษาดูงาน/อบรม
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 301.7 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep