กำหนดการ

วันที่ 12 กันยายน 2558

คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 2

สถานที่ ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00 ประชุมคณะกรรมการภาคเช้า  ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่
12.00-13.00 รับประทานอาหาร  
13.00-16.30 ประชุมคณะกรรมการภาคบ่าย  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมงานประกันคุณภาพ


แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep