กำหนดการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ ชั้น 4

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.30 เริ่มกิจกรรม  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ชั้น 4
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้


แผนงาน : 610 โคงการวันสำคัญ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep