กำหนดการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

นักเรียนชมรมศิลปะการแสดงซ้อมโขน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.00-13.00 นักเรียนซ้อมโขน  ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ซ้อมการแสดง


แผนงาน : 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep