กำหนดการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ครูสอบ Pretest ครูในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.45-16.45 เริ่ม Pretest ครู  ห้องเรียน Cambridge ชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พัฒนาบุคลากรด้านภาษา


แผนงาน : 301.8 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep