กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2558

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและตอบกฎหมาย"โครงการวันระพี 58"

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-15.00 เข้าร่วมอบรมและตอบปัญหา กฎหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นักเรียนแข่งขัน


แผนงาน : 301.7 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep