กำหนดการ

วันที่ 7 กันยายน 2558

ผู้อำนวยการกรพบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.10-09.15 ภ.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา อบรมนักเรียน ป.1-ป.3  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว


แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep