กำหนดการ

วันที่ 3 กันยายน 2558

ผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.10-- ภ.อาจิณ เต่งตระกูล มอบทุนการศึกษามูลนิธีบราเดอร์ฮีแลร์  ใต้อาคารเซนต์หลุยส์ วิทยาคาร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์


แผนงาน : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep