กำหนดการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน

-จัดนักเรียนไปแสดงในโอกาสต่าง ๆทั้งในและนอกโรงเรียน
-จัดทำเกียรติบัตรให้นักดนตรีและนักแสดง
-เสนอผลงานดีเด่นของนักดนตรีและนักแสดง
-โพสข่าวผลงานของนักเรียน

-จัดบอร์ดแสดงผลงานของนักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน
- 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)

แผนงาน : 409งานดนตรีและการแสดง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep