กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2558

สิ้นสุด 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

-จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหัวหน้างาน

-จัดทำประมวลภาพกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
- สิ้นสุด 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)

แผนงาน : 409งานดนตรีและการแสดง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep