กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

สิ้นสุด 2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย(10.3.3)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย(10.3.3)


แผนงาน : 409งานดนตรีและการแสดง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep