กำหนดการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2)

-กำหนดเกณฑ์การจ่ายเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน
-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานดนตรีและการแสดง
-จัดกิจกรรมการสอนดนตรีสู่ชุมชน ได้แก่
-โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
-โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์

-โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2)
- 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)

แผนงาน : 409งานดนตรีและการแสดง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep