กำหนดการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพ็ชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.00-- รถออกจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
09.00-- พิธีเปิดการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep