กำหนดการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner"

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner"


แผนงาน : 409งานดนตรีและการแสดง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep