กำหนดการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง ที่โรงเรียนพานิชยการ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง  โรงเรียนพานิชยการ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การแข่งขันภายนอก


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep