กำหนดการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-- ประชุมงานสอนเสริมครั้งที่ 3  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม


แผนงาน : 307 งานสอนเสริม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสอนเสริม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep