กำหนดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.10-13.55 นักเรียนเข้าสีทำกิจกรรม  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558


แผนงาน : 411งานกีฬา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep