กำหนดการ

วันที่ 11 มกราคม 2559

ประกวดคำขวัญวันครูเนื่องในสัปดาหืวันครูแห่งชาติ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.00-- ส่งคำขวัญได้จนถึงเวลา 12.00 น.  ฝ่ายวิชาการเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประกวดคำขวัญวันครู เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ


แผนงาน : 305 งานนิเทศการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep