กำหนดการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน


แผนงาน : 408งานสภานักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep