กำหนดการ

วันที่ 12 มกราคม 2559

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 14/2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.30 การประชุมกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 14/2558  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การประชุมกลุ่มสาระฯ


แผนงาน : 301.5 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep