กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2559

ค่ายคณิตศาสตร์ สัญจร ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(วันแรก)

สถานที่ กาญจนบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-10.00 เดินทางออกจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
10.00-10.00 เข้าชมแหล่งการเรียนรู้เมืองไม้แฟนตาซี UNSEEN THAILAND จังหวัดนครปฐม และเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว  นครปฐม
17.00-- เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และทำกิจกรรมฐาน  กาญจนบุรี
22.00-- เข้านอน  กาญจนบุรี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เข้าค่าย


แผนงาน : 301.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep