กำหนดการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

สิ้นสุด วันตรุษจีน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันตรุษจีน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่นักเรียนได้รับในห้องเรียน ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของเทศกาลตรุษจีน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

วันตรุษจีน
- กิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด วันตรุษจีน (วันที่ 9 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 311 ศูนย์ภาษาจีน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep