กำหนดการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ร่วม 2.2)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ร่วม 2.2)

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ร่วม 2.2)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ร่วม 2.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น อ.1 - อ.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมพลังแห่งความภักดีและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 22 พ.ย. 2559)
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ร่วม 2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : 407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep