กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2560

สิ้นสุด จัดหาแนวทางช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดหาแนวทางช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ


แผนงาน : 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep