กำหนดการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

สร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัฒถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ และความคล่องตัวขององค์กร

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัฒถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ และความคล่องตัวขององค์กร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

สร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัฒถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ และความคล่องตัวขององค์กร
- สร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัฒถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ และความคล่องตัวขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด สร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัฒถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ และความคล่องตัวขององค์กร (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : 101 งานนโยบายและแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep