กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

คณะครูอบรม สัมนา

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : คณะครูอบรม สัมนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

คณะครูอบรม สัมนา
- คณะครูอบรม สัมนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการสอนและพัฒนาหุ่นยนต์และหารือความร่วมมือกับบริษัท Learning STEM Co.,Ltd.Japan (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการจัดการสอนในรูปแบบ Robotics and STEM Education ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (วันแรก) (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- คณะครูศึกษาดูงาน โปรแกรม EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- ผู้อำนวยกาพร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ผู้อำนวยการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมทำการร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (วันที่ 29 ก.ย. 2559)
- ประชุมตัวแทนฝ่ายการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมการจัดอบรมครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- ผู้ช่วยวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันแรก) (วันที่ 23 มี.ค. 2560)
- ผู้ช่วยวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- คณะครูอบรม สัมนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep