กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2559

4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามี ข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข สาเหตุ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามี ข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข สาเหตุ


แผนงาน : 602 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep